Tarife Çalışmaları

ENVY, hukuki, teknik ve finansal uzmanlıklarıyla doğal gaz ve elektrik pazarları için tarife çalışmaları ve tarife projeksiyonlarının yapısal analizlerini yapmaktadır.

Doğal Gaz Dağıtım Tarifeleri
ENVY, tavan fiyat metodolojisi bazlı dağıtım sistemi kullanım bedeli ve düzenlenmiş varlık bazlı değerlendirmeler dahil olmak üzere tarife projeksiyon çalışmaları sunmaktadır.

Elektrik Dağıtım Tarifeleri

ENVY, tavan fiyat metodolojisi bazlı perakende enerji tarifeleri, tavan gelir metodolojisi bazlı dağıtım sistemi kullanım bedeli, perakende satış hizmeti, iletim kullanım tarifesi ve geleceğe yönelik tarife öngörüleri dahil olmak üzere tarife projeksiyon çalışmaları sunmaktadır.

Elektrik Dağıtım
Tarifeleri

ENVY, tavan fiyat metodolojisi bazlı perakende enerji tarifeleri, tavan gelir metodolojisi bazlı dağıtım sistemi kullanım bedeli, perakende satış hizmeti, iletim kullanım tarifesi ve geleceğe yönelik tarife öngörüleri dahil olmak üzere tarife projeksiyon çalışmaları sunmaktadır.