Pazar Araştırması

ENVY aşağıda belirtilen konuları içeren Pazar Araştırmaları yapmaktadır;

  • Küresel doğal gaz ve elektrik pazarı analizi
  • Yerel doğal gaz ve elektrik pazarı analizi
  • Kömür rezerv, üretim, tüketim, vs. analizi
  • İlgili mevzuat ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi
  • Arz-talep analizi

Assystem
Envy

Pazar Araştırma Analizi