Fizibilite Çalışmaları

ENVY, proje türüne (Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri) ve finans kaynağına (yerel/uluslararası) bağlı olmaksızın, sahip olduğu entegre hukuki, teknik ve finansal uzmanlıklarını kullanarak güvenilir fizibilite çalışmaları yürütmektedir.

Bununla birlikte, kritik unsurların etkili ve verimli bir şekilde uygulanarak kârlı projelerin geliştirilmesi hususunda müşterilere danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Aşağıdaki proje türleri için fizibilite çalışmaları yürütülmektedir;
  • Termik Santral Yatırımları
  • Hidroelektrik Santral Yatırımları
  • Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımları
  • Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları
  • Dağıtım Sistemleri (doğal gaz, elektrik, vs.)

Fizibilite
Çalışmaları

Bununla birlikte, kritik unsurların etkili ve verimli bir şekilde uygulanarak kârlı projelerin geliştirilmesi hususunda müşterilere danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.