İzinler ve Ruhsatlar

ENVY, değişik sektörlerde pek çok önemli yatırım projesinde aktif olarak görev almış uzman ekibi ile inşaat öncesinde, inşaat ve işletme dönemlerinde yatırımcıyla sürekli koordinasyon içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli görüşmeleri yaparak projeye özgü izin ve ruhsatları temin edip yatırımın yasal mevzuata uygun olarak hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

ENVY, projenin ulusal ve uluslararası mevzuatlarda öngörülen hükümlere uygunluğunu sağlamak açısından gerekli olan izin ve lisansların alınması konusunda uzman ekibi ile tek noktadan ve kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda hem enerji hem de sanayi sektörü yatırımcılarına hukuki, idari ve teknik kapsamda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • İnşaat Öncesi Dönem
  • İnşaat Dönemi
  • İşletme Dönemi
  • İzinler ve Teşvikler
  • Referanslar

İzinler ve
Ruhsatlar

ENVY, projenin ulusal ve uluslararası mevzuatlarda öngörülen hükümlere uygunluğunu sağlamak açısından gerekli olan izin ve lisansların alınması konusunda uzman ekibi ile tek noktadan ve kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda hem enerji hem de sanayi sektörü yatırımcılarına hukuki, idari ve teknik kapsamda danışmanlık hizmeti vermektedir.