Saha
Mühendisliği

ENVY uluslararası öneme sahip, son derece hassas projelerde, deneyimlerini ve mümkün olan en üst teknolojiyi kullanarak saha ve güzergah seçimi çalışmalarını yürütmektedir.(Boru hatları, Nükleer güç santralleri de dahil olmak üzere santraller , dolgu sahaları, v.b.)

ENVY, 1999 yılından günümüze kadar birinci sınıf mühendislik ve proje yönetimi hizmetlerini vermektedir. Boru hatlarından Nükleer dahil olmak üzere enerji santrallerine kadar olan bölgedeki en önemli uluslararası projeler için Saha Seçimi ve Karakterizasyonu Çalışmaları yürütülmüştür.

Saha/Güzergah Seçimi ve
Seçilen Sahaların/Güzergahların
Değerlendirilmesi

Saha/güzergah seçimleri ve seçilen saha/güzergahların güç santrallerine, elektrik iletim projelerine, gaz ve petrol iletim projelerine göre değerlendirmesi aşağıda belirtilen çalışmaların sonuçları göz önüne alınarak yapılmaktadır:

Site Engineering

ENVY is experienced in utilizing high technology for site and route selection and evaluation of selected sites / routes for sensitive engineering projects (pipelines, power plants including nuclear, landfills, etc.).

Site / Route Selection and Evaluation of
Selected Sites / Routes

Site / route selection and evaluation of selected sites / routes for power plants, electricity transmission projects, oil&gas transmission projects has been performed by evaluating the results of the following studies:

Saha
Mühendisliği

ENVY uluslararası öneme sahip, son derece hassas projelerde, deneyimlerini ve mümkün olan en üst teknolojiyi kullanarak saha ve güzergah seçimi çalışmalarını yürütmektedir.(Boru hatları, Nükleer güç santralleri de dahil olmak üzere santraller , dolgu sahaları, v.b.)

Geotechnical Studies
and Researches

ENVY, with the intention to assess the project sites in terms of geological characteristics, surveys the ground of the project site through field investigations, boreholes, in-situ tests and laboratory tests by its experienced staff.

Geological
Studies

ENVY is experienced in general geological studies of project study areas and photogeological assessment by means of air photos, selection of project sites, geological sampling and macroscopic and microscopic assessment of those samples, and assessment of detailed geological characteristics of sites.

Geophysical
Studies

ENVY provides physical conditions of ground of the project study area utilizing electrical, radioactive, and seismic methods in its detailed geophysics engineering services for its clients.

Hydrogeological
Studies

ENVY, by means of detailed basin and groundwater studies, assesses groundwater conditions of the project area, builds wells and performs pumping tests at proper locations, and summarizes hydrogeological parameters.

Jeoteknik Etüt
ve Araştırmalar

ENVY, proje sahalarını jeoteknik karakteristikleri açısından değerlendirmek amacıyla, deneyimli kadrosu ile saha araştırmaları, sondaj kuyularının açılması, yerinde yapılan deneyler ve laboratuar deneyleri ile yapar.

Jeolojik
Çalışmalar

ENVY, proje alanlarının genel jeolojik yapılarının etütleri ve buna bağlı olarak hava fotoğrafları yardımıyla fotojeolojik değerlendirmelerinin yapılması, projeler için en uygun saha seçim çalışmaları gerçekleştirilmesi, ayrıca bu çalışmalar kapsamında jeolojik örneklemeler ve bu örneklere ilişkin makroskopik ve mikroskopik incelemelerin yapılması ve sahaların detay jeolojik yapılarının ortaya konması çalışmalarını uzman ekiplerince gerçekleştirilmektedir.

Jeofizik
Çalışmalar

ENVY tarafından kaya ve zeminlerin fiziksel koşullarının ortaya konulması amacıyla, elektrik, radyoaktif ve sismik metotlar kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçlar uzman ekipler tarafından değerlendirilerek detaylı bir jeofizik mühendisliği hizmeti sunulmaktadır.

Hidrojeolojik
Çalışmalar

ENVY, detaylı havza ve yeraltı suyu etütleri kapsamında, proje alanlarının yeraltı suyu koşullarının belirlenmesi, belirlenen uygun sondaj lokasyonlarında yeraltısuyu kuyuları açılması ve pompaj testlerinin yapılması, hidrojeolojik parametrelerin ortaya konması çalışmalarını gerçekleştirilmektedir.

Ekolojik
Çalışmalar

ENVY uluslararası öneme sahip, son derece hassas projelerde, deneyimlerini ve mümkün olan en üst teknolojiyi kullanarak saha ve güzergah seçimi çalışmalarını yürütmektedir.(Boru hatları, Nükleer güç santralleri de dahil olmak üzere santraller , dolgu sahaları, v.b.)

Sismik Çalışmalar

Proje sahası ve yakın çevresinin sismik ve depremsellik özelliklerinin tanımlanması, bölgedeki olası deprem odak bölgelerinin belirlenmesi ve maksimum deprem potansiyeli tahmini parametrelerinin netleştirilmesi, güncel jeodinamik ve mikro sismik aktivitelerin belirlenmesi için sismik istasyonlarının kurulumu, güncel veri temini ve alınan verilerin değerlendirilmesi çalışmaları, konusunda uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmekte ve bu konularda detaylı mühendislik hizmetleri sunulmaktadır.

Ekolojik Çalışmalar

ENVY’nin en önemli uzmanlık alanlarından birisi çevre ve ekoloji çalışmalardır. Bu kapsamda flora ve fauna çalışmaları, proje alanının genel ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, alanların mevcut durumlarının (gürültü düzeyi, mevcut hava emisyonlar v.s) ortaya konması amaçlı ekolojik ve çevresel örnekleme ve değerlendirmeler uzman ekipler tarafından yapılmakta ve müşteri hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca nükleer santral alanları için mevcut radyoaktivite düzeylerinin belirlenmesi konusunda radyolojik araştırma hizmetleri sunulmaktadır.

Deniz Çalışmaları

Hidrografik, CTD, yüzey sıcaklığı, dalga ve akıntı ölçümlerinin yapılmasını, batimetri çalışmalarını, su seviyesinin belirlenmesini ve sıcaklık istasyonunun kurulumunu, deniz ekolojisi araştırmalarını, kıyı deformasyonunun incelemesini ve deniz jeofizik araştırmalarını içeren çalışmaların konusunda uzman ekipler tarafından yürütülmesini kapsayan detaylı bir mühendislik hizmeti sunulmaktadır.

Meteoroloji Çalışmaları

Deneyimli kadrosuyla ENVY, sahada meteoroloji istasyonu kurulumu, güncel meteorolojik veri temini, bu kapsamda meteorolojik parametrelerin değerlendirilmesi, üst atmosfer meteoroloji olaylarının değerlendirilmesi ve ayrıca tornado, şimşek, toz taşınımı gibi nadir meteorolojik tehlikelerin değerlendirilmesi konularında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmaları içeren detaylı bir hizmet sunmaktadır.

Seismic Studies

ENVY defines seismic and earthquake related parameters at project site and its surrounding environments, defines the spots with highest earthquake risk, builds seismic stations to define current geodynamic and microseismic activities, collects most current data and makes assessments.

Ecological Studies

ENVY is highly experienced in environmental and ecological studies including flora and fauna studies, determination of general ecological conditions of the study area, and sampling and assessment of environmental conditions of the study area in terms of noise level, current emissions, etc. More over, ENVY provides radiological investigation services to measure radioactivity level at nuclear plant fields.

Marine Studies

ENVY, performs hydrographic, CTD (conductivity, temperature, and depth), surface temperature and water level measurements and bathymetry (measuring of the depth of bodies of water). Furthermore, ENVY, builds temperature stations, performs marine ecology and geo physic studies, and assesses coastal deformations.

Meteorological Studies

ENVY, establishes meteorological stations, collects and assesses meteorological data including upper atmosphere incidents, also performs risk assessment for occasional meteorological incidents such as tornado, lightning, and dust storm.