Jeo Çözümler

Hızla gelişen bilgi çağında ENVY deneyimlerini ,ileri teknoloji ile birleştirerek projelerde hızlı ve güvenilir coğrafi bilgiye ulaşımı sağlamaktadır.

Projelerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini hedefleyen ENVY, sahada yaptığı detaylı ve teknik mühendislik çalışmalarını, sahip olduğu yazılımlarla desteklemekte ve müşterilerine somut çözümler sunmaktadır. Saha çalışmaları ve uzaktan algılama yöntemleri birçok parametrenin aynı anda değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Konumsal verileri yönetimsel bilgi sistemleri ile birleştirerek yerel yönetimlere hizmet vermektedir. Ulusal ve uluslararası standart ve kalitede veri üretimi ve sunumu ile saha mühendisliği ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarında Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yeralmaktadır.

  • CBS Uygulamaları
  • Saha Mühendisliği
  • Referanslar

Jeo
Çözümler

Hızla gelişen bilgi çağında ENVY deneyimlerini ,ileri teknoloji ile birleştirerek projelerde hızlı ve güvenilir coğrafi bilgiye ulaşımı sağlamaktadır.