Çevre

Günümüz koşulları enerji ve çevre sektörlerini bir bütün olarak düşünmeyi gerektirmektedir. Sera gazı emisyonları, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, fosil yakıtların hızla azalması gibi sorunlar gelişmiş ülkeleri sürdürülebilir enerji ve yaşanabilir bir çevre için arayışa itmiştir.

Bunun sonucu olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmiş, enerji verimliliği, çevresel planlama, kaynak yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi ve sosyal etki değerlendirmesi büyük önem kazanmıştır. ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş., enerji sektöründe olduğu gibi, çevre sektöründe de, içinde birçok disiplin barındıran mühendislik hizmetlerini ulusal ve uluslararası çok sayıda prestijli projede kanıtlamış bir şirkettir. ENVY, hem enerji ve çevre, hem de finans tarafında uzmanlaşmış olmasının avantajlarını yer aldığı projelerin tamamında göstermektedir.

Çevre

ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş., enerji sektöründe olduğu gibi, çevre sektöründe de, içinde birçok disiplin barındıran mühendislik hizmetlerini ulusal ve uluslararası çok sayıda prestijli projede kanıtlamış bir şirkettir.