Oil & Gas Pipeline Projects

ENVY provides pipeline engineering services for both compressible and non-compressible fluids. Its experienced staff is also capable of providing technical services for both low/high pressure pipelines, and all types of above ground facilities related to pipelines (i.e. pressure reducing and metering stations, block valve stations and pumping/compressor stations).

ENVY has been employed in several international engineering projects such as Turkey-Greece Natural Gas Pipeline, Blue Stream Natural Gas Pipeline, Baku Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline (BTC), Samsun-Ceyhan Crude Oil Pipeline (TAPCO) and NABUCCO Natural Gas Pipeline Project.

ENVY provides the following services in Pipeline Engineering:

 • Route selection
 • Basic engineering design studies
 • Detailed engineering studies (special crossings, alignment sheets, etc.)
 • Geological and hydrogeological investigations
 • Environmental studies (ESIA, etc.).
 • Feasibility studies
 • Permits and licenses
 • GIS applications

Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Projeleri

ENVY hem sıkıştırılabilir hem de sıkıştırılamaz akışkanlar için boru hattı mühendisliği hizmetleri sunmaktadır. ENVY’nin tecrübeli ekibi düşük basınçlı ve yüksek basınçlı boru hatları ve boru hatlarına ilişkin her türlü tesisat konusunda (örneğin, basınç düşürme ve ölçme istasyonları, pompa istasyonları, vs.) teknik çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

ENVY, Türkiye-Yunanistan, Mavi Akım Doğal Gaz Boru hatıları ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru, Samsun -Ceyhan (TAPCO) Boru Hattı ve NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı gibi uluslararası mühendislik projelerinde hizmetler sunmuştur.

ENVY Boru hatları mühendisliği hizmetleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Güzergâh Seçimi
 • Temel Mühendislik Tasarım Çalışmaları (FEED)
 • Detay Mühendislik Çalışmaları (Özel Geçişler, Plan-Profil, vb.)
 • Jeolojik ve Hidrojeolojik Araştırmalar

 • ÇSED
 • Fizibilite Çalışmaları
 • İzinler ve Ruhsatlar
 • CBS Uygulamaları

Petrol & Gaz

ENVY hem sıkıştırılabilir hem de sıkıştırılamaz akışkanlar için boru hattı mühendisliği hizmetleri sunmaktadır.