Kömür

Türkiye’nin kalkınma hızı her yıl yeni enerji santralleri gerektirmektedir. Sınırlı enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye, yerel kömür kaynaklarını kullanmak istemektedir. İthal kömüre dayalı projelerin yanı sıra yerli kömüre de bağlı birçok proje geliştirilmektedir.

Devlete bağlı kömür sahalarının ve kömür santrallerinin özelleştirilmesi sektörde var olan ve sektöre girmek isteyen yatırımcılara yatırım olanakları sunmaktadır. ENVY, kömür sahaları ve enerji santralleri için mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetler:

  • Saha Seçimi
  • Fizibilite çalışmaları
  • Detay Mühendislik Çalışmaları
  • Kömür Rezerv Analizleri
  • Danışmanlık Hizmetleri (Özelleştirme, Durum Değerlendirme, Pazar Araştırması, vb.)
  • Çevresel Çalışmalar (ÇED, vb.)
  • Saha Denetleme Hizmetleri
  • Kontrolörlük

Kömür

Türkiye’nin kalkınma hızı her yıl yeni enerji santralleri gerektirmektedir. Sınırlı enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye, yerel kömür kaynaklarını kullanmak istemektedir. İthal kömüre dayalı projelerin yanı sıra yerli kömüre de bağlı birçok proje geliştirilmektedir.