Envy Hakkında

ENVY, Türkiye’nin önde gelen danışmanlık ve mühendislik firmalarından biridir. ENVY, nükleer santrallerin tasarım öncesi ve tasarım aşamalarında; IAEA  (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) standartlarını kullanan, saha mühendisliği hizmetlerinin tamamında deneyim sahibi ilk ve tek Türk şirketidir. Şirket, 36.000 km’den fazla doğal gaz boru hattı tasarlamış ve bölgedeki en önemli projelerin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmalarını tamamlamış ve 30.000 MWe’den fazla elektrik üretim projesinin gerçekleştirilmesinde rol almıştır.

Kalite Politikamız

VİZYONUMUZ

Takım ruhu ile çalışıp kalitesini sürekli iyileştirerek danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinde lider olmak.

MİSYONUMUZ

Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etmenin yanı sıra çalışanlarının kişisel gelişimini de cesaretlendirerek Türkiye ve çevresine yüksek kaliteli danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sağlamak

KALİTE POLİTİKAMIZ

ENVY, müşterilerinin memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

· Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standartlara ve belirlenen diğer uyum yükümlülerine uyumun sağlanması

· Bilimsel ve teknolojik üstünlük,

· Mesleki etik kurallarına uygunluk,

· Etkin proje yönetimi ve kaynak kullanımı,

· Hızlı ve zamanında hizmet,

· Uygun maliyetli rasyonel ve pratik çözümler,

· Halk ve çevre sağlığına duyarlılık,

· ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme,

· Risk ve Fırsatları değerlendirme

Bu ilkeler doğrultusunda, hizmetlerini sözleşme gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde sunan ENVY, enerji ve çevre sektörlerinde kazanmış olduğu deneyimleri tüm müşterileri ile paylaşmayı taahhüt eder.

Çevre / Sağlık Güvenliği  Politikamız

VİZYONUMUZ

Takım ruhu ile çalışıp çevre, sağlık ve güvenlik performansını sürekli iyileştirerek sektöründe lider olmak.

MİSYONUMUZ

Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimine en yüksek düzeyde önem vererek; çevre bilincinin yerleştirilmesini, doğal kaynakların korunmasını, atıkların azaltılmasını ve yeniden kullanımını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve risklerin ortadan kaldırılarak kazaların önlenmesini sağlamak.

POLİTİKAMIZ

ENVY, sağlık, güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

· Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standartlara ve belirlenen diğer uyum yükümlülerine uyumun sağlanması

· Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi

· Sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesi

· Sürekli gelişme ve iyileştirme

· Yüksek standartlı sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi

· Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi

· Uygun kaynak kullanımı

· İş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması

· Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması

· Risk ve Fırsat değerlendirmeleri yapılarak tehlike ve kazalar için önlem alınması, fırsatların faydaya dönüştürülmesi

· Çalışanların sağlık ve güvenliklerine önem verilmesi

ENVY, bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır iş kazası ve sıfır iş göremezlik hedeflemiştir.

Hizmetlerini sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi gerekleri ve şirket kuralları ve mesleki etik kurallar çerçevesinde yürüten ENVY, enerji ve çevre sektörlerinde kazanmış olduğu deneyimleri tüm müşteri ve tedarikçileri ile paylaşmayı taahhüt eder.

Envy Hakkında

ENVY, Türkiye'nin önde gelen danışmanlık ve mühendislik firmalarından biridir.