NÜKLEER departmanı ÇEVRE departmanı

departmanı Çevre Devamı ÇED/ÇSED/ÇSSED Çalışmaları Devamı Çevresel Planlama Devamı Çevre Yönetimi Devamı

departmanı Coğrafi Çözümler Devamı CBS Uygulamaları Devamı Site Engineering Devamı

Our Fields of Works

Nuclear Energy

ENVY is the first and only Turkish company, who has experience in full scope site engineering services using International Atomic Energy Agency (IAEA) standards during pre-design and design stages of nuclear power plants.

Environment

ENVY performs the  assessment of the environmental and social impacts associated with the projects by considering economical and social structure as well as environmental values and provides services including the development of the mitigation measures, management plans and procedures, and also monitoring of the scope of works.

Project Finance

ENVY has been performing reliable feasibility studies regardless of the project type (Build-Operate, Build-Operate-Transfer, and Transfer of Operational Rights) and financial source (national/international) based on its integrated legal, technical and financial expertise.

Çalışma Alanlarımız

Nükleer Enerji

ENVY, nükleer santrallerin tasarım ve ön tasarım aşamalarında, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) standartlarını kullanarak tam kapsamlı saha mühendislik çalışmaları yapan ilk ve tek Türk şirketidir.

Çevre

ENVY, gerçekleştirilmesi planlanan projelerden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkilerin, çevre değerlerinin yanında ekonomik ve sosyal yapıyı da göz önüne alarak değerlendirilmesini yapmakta ve etki azaltıcı önlemlerin, yönetim planları ve prosedürlerinin ve izleme çalışmalarının geliştirilmesi kapsamlarında hizmetler sunmaktadır.

Proje Finansmanı

ENVY, projenin türü ( Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, İşletme Haklarının Devri) ve yatırım kaynağı (yerli/yabancı) fark etmeksizin; bütünleşmiş yasal, teknik ve finansal uzmanlığına dayanarak, güvenilir fizibilite çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Ortaklık
Nasıl
Doğdu?

Envy ve Assystem, 2016 yılında, daha geniş bir kapsam ve yetenekler sunan güçlü bir Türk mühendislik şirketine dönüştürmek için takım kurmaya karar verdi.

Assystem, mühendislik alanında uzman uluslararası bir gruptur. 50 yıldır sektörde kilit rol oynayan Assytem, ürünlerini geliştirme ve ürünün yaşam döngüsü boyunca sermaye harcamalarını yönetme konusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Assystem, dünya genelinde yaklaşık 12.200 kişiye istihdam sağlamakta olup, 2016’da 956 milyon € gelir elde etmiştir.

Assystem, Dünyadaki en büyük 5 nükleer mühendislik şirketinden birisidir.